ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2012

ಮರ ಗೂಬೆ

PlainPrinia

ಪಿಕಳಾರ

BushChat

ಮಡಿವಾಳ

ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2012

ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿಗೆ ಯಾವ ಬೇಲಿ?

Handpumpನಲ್ಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭೂಪ

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ

ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಪಹರೆಯವ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 2012

RiverTurn


StonePlover

OpenBillStork

ಲಲಿತ ಮಹಲ್

ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ

ಹೂವಿನ ಲೋಕ ನಮ್ಮದು

ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ

ಮಿಡತೆ

ನೊಣ ಹಿಡುಕ


ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ...
ಬಿಳಿಗಿರಿ ಮಂಗ