ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2011

ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2011

ಸ್ಮಶಾನ ಸುಂದರಿ

ಕಸ್ತೂರಿ

ಕೆಂಪಿ

ಆಗಸ ನೀಲಿ

ನೀಲಿ ಸುಂದರಿ

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2011

ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2011

ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2011

ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ...ಕಾರುಮೋಡ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದಾಗ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ
ಮರದ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ಬೀಸಿದರೆ ಅದರ ಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ...
ಎದೆಯ ನೋವು ಹಾಡಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿ
ಎಂದು ಆದೆವು ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ...

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2011

ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ

ಬಸವನ ಹುಳು

ವಿಮಾನ ಚಿಟ್ಟೆ

ಲಿಲ್ಲಿ

ಓತಿಕ್ಯಾತಚಾಕಲೇಟ್ ಸುಂದರಿ

ಹರಳೆ